Suuryhtiöt uskovat, että startup-yhteistyö luo kilpailuetua. Kokemusta tarvitaan lisää.

Vuonna 2022 haastattelimme Suomessa toimivia suuria teollisia yhtiöitä tulevaisuudessa tehtävään startup-yhteistyöhön liittyen.  

“Kriisiaika kiihdyttää innovaatioiden syntyä. Viime vuodet ovat osoittaneet, että teknologia – ja kuluttajatrendit muuttuvat nopeasti, ja viimeistään nyt on aika etabloida tulevaisuuden tutkimus, ketterä oppiminen sekä startup-yhteistyö osaksi yhtiön strategiaa. Talouden laajat kokonaisuudet, kuten vihreä siirtymä vaativat monipuolista osaamista, ja arvon tuoton kirkastamista ekosysteemin eri osissa. Startup-yhteistyöllä voidaan kattaa osia arvoketjusta tai kehittää yhdessä yrityksen ydinliiketoimintaa”

Piia Maaranen, Partner Innovestor Corporate Venturing

Haastattelimme Corporate Venturing -asiakkaitamme laajasti startup-yhteistyön nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä vuonna 2022. Haastattelemamme suuryhtiöt (42 kpl) toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla, kuten energiateollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa, rakennusteollisuudessa ja logistiikan alalla.  

Näiden keskustelujen pohjalta pystyimme nostaamaan muutamia selkeitä haasteita ja trendejä, joita suuryhtiöt startup-yhteistyöhön liittyen kokevat. 

93% vastanneista suuryhtiöistä uskoi vahvasti, että yhteistyö startupien kanssa luo yhtiölle merkittävää kilpailuetua tulevaisuudessa. 

Kokonaisuudessaan oltiin yhtä mieltä siitä, että startup-yhteistyö on isoille kestävän kehityksen edistämisen ja globaalin kilpailun kanssa painiville yhtiöille tärkeä tulevaisuuden kilpailukykyä kasvattava tekijä.  

91% vastanneista suuryhtiöistä näki erittäin todennäköisenä, että ne toteuttavat jonkinlaisia pilotteja startupien kanssa lähivuosina. 

Kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että haastatellut suuryhtiöt aikovat erittäin todennäköisesti panostaa entistä enemmän startup-yhteistyöhön lähivuosina sekä pilottien että sijoitusten kautta. Haasteena nähtiin puuttuva kokemus startup-yhteistyön toteuttamisessa, jotta yhteistyöstä saataisiin puolin ja toisin paras mahdollinen hyöty irti. 

78% vastanneista koki, että heillä ei ole tarvittavaa kokemusta startup-yhteistyön toteuttamiseksi tai sitä on liian vähän. 

Näiden seikkojen lisäksi suuryhtiöt kokivat, että startupien kyvykkyydet ovat hyvä työkalu osaamisen kasvattamiseen organisaation sisällä. 

Näitä haasteita Innovestor haluaa olla ratkomassa yhdessä asiakkaidensa kanssa, oman laajan startup-kentän kokemuksensa avulla. Vuodesta 2020 lähtien Innovestor on tarjonnut suuryhtiöille näkymän viimeisimpiin teknologioihin ja innovaatioihin konkreettisten, VC-tason Corporate Venturing -työkalujen ja -toimintamallien avulla. Mikäli nämä aiheet ovat ajankohtaisia, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää.  

Matti Härkönen,

Managing Partner, Corporate Venturing 

+358 40 578 2688 

matti.harkonen@innovestor.fi

Voit ottaa meihin yhteyttä myös yhteydenottolomakkeemme kautta.