Kaupalliset kiinteistöt houkuttelevat asuntosijoittajien vetäytyessä taka-alalle

Epävarmoina aikoina osakemarkkinaa defensiivisempi kiinteistömarkkina houkuttelee sijoittajia. Erityisesti kaupalliset kiinteistöt kiinnostavat samalla kun asuntosijoittajat painavat jarrua. 

Suomen kaupallinen kiinteistömarkkina on edelleen likvidi, eri omaisuusluokista jopa hyötyjien joukossa. Myös sijoitettavaa pääomaa näyttää riittävän. Lisäksi kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan jatkuu, mikä nostaa tuotto-odotuksia,” Innovestorin kiinteistöliiketoiminnasta vastaava osakas Tomi Asanti kertoo.

Asuntosijoittamisen tuotto-odotus lähivuosille on sen sijaan pitkästä aikaa jopa negatiivinen, johtuen etupäässä hintojen nousun pysähtymisestä ja jopa laskusta monilla alueilla. Vuokranantajien on myös vaikeaa nostaa yksityishenkilöiden vuokria inflaation mukana.

Kaupallisissa kiinteistöissä pitkät vuokrasopimukset ja vahvat vuokralaiset puolestaan takaavat kiinteistön omistajalle inflaation mukana nousevaa nettotuottoa, sillä tällaisissa vuokrasuhteissa vuokralainen on vastuussa kiinteistön ylläpidon kuluista, toisin kuin asunto-osakeyhtiöissä, joissa kuluista vastaavat vuokranantajat,” Asanti valottaa.

Innovestorin suorasijoitusmallissa sijoitat kaupallisiin kiinteistöihin läpinäkyvästi ilman välikäsiä

Tyypillisesti kaupallisiin kiinteistöihin sijoittava henkilö sijoittaa tiettyyn teemaan tai toimialaan, kuitenkin ilman tarkempaa tietoa itse kohteista. Innovestor puolestaan tarjoaa sijoittajilleen suoran väylän kaupallisiin kiinteistöihin ilman välikäsiä. Jokainen sijoittaja tietää tarkkaan minkälainen kohde on kyseessä, missä se sijaitsee ja keitä vuokralaiset ovat. Kohteet ovat tarkkaan valittuja, kaikilla kaupallisten kiinteistöjen sektoreilla.


Innovestorin suorasijoitusmallissa sijoittaja tietää mihin kiinteistökohteisiin sijoittajien omat pääomat menevät ja millä ehdoin. Raportoimme tapahtumista 4 kertaa vuodessa, erittäin läpinäkyvästi yhteisomistusperiaattella,”Tomi Asanti korostaa.


Vahvat pääomavuokrasopimukset ja maksukykyiset vuokranmaksajat antavat erinomaisen inflaatiosuojan sekä järkevän tuoton sen päälle,” Asanti lisää.

Myös uusi IRE 5 kiinteistöhankekokonaisuutemme tarjoaa houkuttelevaa tuottoa läpinäkyvästi ja kestävästi. Sen kaikki sijoituskiinteistöt ovat täyteen vuokrattuja pitkillä vuokrasopimuksilla ja vahvoilla vuokralaisilla. Kiinteistöt ovat energiatehokkaita uudiskiinteistöjä ja takaavat näin vakaan kassavirran. 

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää kiinteistöhankkeistamme sekä osakekeannin ehdoista, ota meihin yhteyttä.