Innovestorin kaupalliset kiinteistöt kiinnostavat

Vuonna 2018 laajensimme sijoitustoimintaamme kaupallisiin kiinteistöihin. Lanseerasimme uudenlaisen kiinteistösijoitusmallin, jonka avulla kaupalliset kiinteistöt ovat laajemman sijoittajajoukon saavutettavissa. Malli perustuu ennen kaikkea läpinäkyvyyteen, yhteisiin kannustimiin ja suoraan omistamiseen. Iloksemme sijoittajat ovat ottaneet konseptimme innolla vastaan. Tämä näkyy myös kiinteistötiimimme kasvuna.  

”Kun lähdimme liikkeelle vuonna 2018, halusimme luoda rahastojen valtaamalle markkinalle paremman tavan sijoittaa kaupallisiin kiinteistöihin. On hienoa, että olemme saaneet lyhyessä ajassa sijoittajien ja pankkien vahvan luottamuksen. Suuri osa asiakkaistamme haluaa tehdä useita jatkosijoituksia, kun näkevät, että homma toimii suunnitellusti”, kertoo Innovestorin kiinteistöliiketoiminnasta vastaava osakas Tomi Asanti.  

Läpinäkyvää toimintaa sekä selkeitä kannustimia tuottavaan omistamiseen 

Innovestorilla on vahva usko omaan tuotteeseen ja tekemiseen. Sijoittaja-omistajilta saatu palaute on ollut positiivista, sekä tuoton, että äärimmäisen läpinäkyvän toimintamallin suhteen.  

”Sijoittajan näkökulmasta tuote on erittäin kiinnostava. Sijoittajalla ja Innovestorilla on yhtenevät intressit ja raportointi on läpinäkyvää ja avointa. Kerromme asioista juuri niin kuin ne ovat. Sijoitukseen liittyvien kulujen kannalta sijoittaja ja Innovestor ovat myös samalla viivalla. Innovestorin vuosittain saama palkkio on puhtaasti tuottopohjainen, mikä on alalla varsin harvinaista. Tällöin Innovestorilla on selkeät kannustimet tehokkaaseen ja tuottavaan omistamiseen, ja palkkiomalli on sijoittajille läpinäkyvä”, taustoittaa Innovestorin kiinteistöjen sijoitustoiminnasta vastaava Niklas Vuorinen.  

Menestyvä tuote vaatii rinnalleen vahvan ja asiantuntevan tiimiin 

Kiinteistötiimimme koostuu vajaasta kymmenestä kiinteistöalan asiantuntijasta, jotka vastaavat omistettavista kiinteistöistä, sijoittajaraportoinnista ja uudishankinnasta. Innovestor on myös itse kanssasijoittajana jokaisessa hankkeessa, ja meille on tärkeää olla aktiivinen, osaava ja vastuullinen omistaja sijoituskiinteistöissä.  

Tiimin toiminta kentällä perustuu aktiiviseen vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa. Korostamme sitä, että olemme helposti lähestyttäviä, tavoitettavissa ja luotettava kumppani.   

On tärkeää tuntea meidän ”tuotteet”, eli kohteet. Käymme jatkuvaa dialogia eri sidosryhmien, esimerkiksi huoltoyhtiöiden ja käyttäjien kanssa. Lisäksi, aina kun on mahdollista, vierailemme kohteissa paikan päällä. Meillä ei ole välikäsiä käytössä, vaan vuokralaiset ovat suoraan yhteydessä meihin. Näin luomme lisäarvoa ja parhaan mahdollisen lopputuloksen”, Innovestorin kiinteistökohteista vastaava Elie Kopaly kertoo.  

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää kiinteistöhankkeistamme, ota meihin yhteyttä.