Kestävän rahoituksen vaatimusten­mukaisuus

Tälle sivulle on koottu kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen ((EU) 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation, ”SFDR”) artiklojen 3(1), 4(1)(b) ja 5(1) mukaiset Innovestorin rahastojen hallinnointiyhtiöiden, Innovestor Ventures Oy:n ja Innovestor Life Science Oy:n (jäljempänä yhdessä ”Innovestor Hallinnointiyhtiöt” tai kumpikin erikseen ”Innovestor Ventures” ja ”Innovestor Life Science”) julkaisemat tiedot.

Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus

Innovestor Hallinnointiyhtiöt sisällyttävät kestävyysriskit päätöksentekoprosessiinsa SFDR:n 3 artiklassa kuvatulla tavalla. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Ympäristöriskit voivat liittyä muun muassa ilmastoriskeihin (fyysiset riskit ja siirtymäriskit), luonnon monimuotoisuuteen tai päästöihin. Yhteiskuntaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ihmisoikeuksiin hankintaketjussa, sekä työntekijöiden tai vuokralaisten tyytyväisyyteen, tai muihin tekijöihin. Hallintotapaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvien asioiden riittämättömään hallinnointiin, johdon palkitsemiseen, korruptioon, lahjontaan, kyberturvallisuuteen tai tietosuojaan. Mahdollisilla kestävyysriskeillä voi olla riskien realisoituessa kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon.

Innovestor Hallinnointiyhtiöt ottavat kestävyysriskit huomioon jo ennen sijoituspäätöstä, omistusaikana ja exit-vaiheessa. Dealflow vaiheessa rajoitetaan sijoituksia tietyille toimialoille ja toimintoihin erillisen rajoituslistan kautta. DD:n aikana kartoitetaan olennaiset kestävyysriskit, jotka liittyvät ehdotettuun sijoitukseen. Sijoituspäätöksissä huomioidaan DDlöydökset ja toimenpide-ehdotukset ml. kestävyysriskejä koskevat. Omistuskauden aikana kestävyystekijät ja riskit ovat osa aktiivista omistajuutta ja niitä pidetään mm. kohdeyhtiöiden hallitusten agendalla ja seurataan vuosittain ESG-kyselyn avulla.

Lisätietoa kestävyysriskien huomioimisesta Innovestor Hallinnointiyhtiöiden sijoituspäätöksissä löydät täältä.

Rahastojemme kestävyystiedot

Tämä ilmoitus kattaa kaikki Innovestor Hallinnointiyhtiöiden hallinnoimat rahastot huolimatta siitä, että osa niistä on perustettu ja mahdollisesti myös suljettu uusilta sijoituksilta ennen SFDR:n voimaantuloa 10.3.2021.

RahastoSFDR LuokitteluKohderyhmä (sijoittajat)Julkistetut tuotetiedot
Innovestor Kasvurahasto I Kyart 6ammattimaiset asiakkaatn/a
Innovestor Kasvurahasto II Kyart 6ammattimaiset ja rajoitetut ei-ammattimaiset asiakkaatn/a
Innovestor Technology Fund Kyart 6ammattimaiset ja rajoitetut ei-ammattimaiset asiakkaatn/a
Innovestor Life Science Fund Kyart 6ammattimaiset sijoittajatESG-raportti 2023 (pdf), Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet (pdf) ja Olennaiset ja riittävät tiedot (pdf)
Innovestor Life Science Private Fund Kyart 6ammattimaiset ja rajoitetut ei-ammattimaiset asiakkaatYmpäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet (pdf) ja Olennaiset ja riittävät tiedot (pdf)
Innovestor Kasvurahasto III Kyart 8ammattimaiset ja rajoitetut ei-ammattimaiset asiakkaatYmpäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet (pdf) ja Olennaiset ja riittävät tiedot (pdf)

Palkitsemispolitiikkojen avoimuus kestävyysriskien huomioonottamisen osalta

Innovestor Hallinnointiyhtiöt ovat rekisteröityneitä vaihtoehtorahastojen hoitajia, eikä niitä siten koske SFDR 5 artikla palkitsemispolitiikkojen avoimuudesta. Rekisteröityneinä vaihtoehtorahastojen hoitajina Innovestor Hallinnointiyhtiöillä ei ole erillisiä palkitsemispolitiikkoja.