Ajattele isosti,
toimi vastuullisesti.

Tarinamme

2014 – Tästä kaikki alkoi

Innovestor perustettiin vuonna 2014 ratkaisemaan teknologiayrittäjille hyvin tuttua ongelmaa: mistä saada pääomaa kasvuun? Samaan aikaan yksityisten sijoittajien keskuudessa kiinnostus lupaavimpiin varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin oli vahvassa nousussa. Niinpä loimme alustan, jossa kasvuyrittäjät sekä kiinnostuneet sijoittajat kohtasivat.

Liiketoiminta otti tuulta alleen, yhteisömme kasvoi, ja saimme houkuteltua mukaan kunnianhimoisia yrittäjiä ja kokeneita sijoittajia. Samalla kuitenkin ymmärsimme kasvuyrittäjien tarvitsevan tukea yksittäisten rahoituskierrosten lisäksi koko yhtiön elinkaaren ajan. Parhaiten tämä onnistuu pääomarahaston avulla.

2016 – Ensimmäinen pääomarahasto

Innovestorin ensimmäinen pääomarahasto syntyi vuoden 2016 lopussa hankkiessamme suuren kasvuyritysportfolion Finnveralta (Vera Ventures). Samalla myös tiimimme vahvistui kokeneilla aikaisen vaiheen pääomasijoittamisen ammattilaisilla. Vuotta myöhemmin perustimme toisen pääomarahastomme sijoittaaksemme siemenvaiheessa oleviin teknologiakasvuyrityksiin.

2018 – Kasvun Roihu ja kiinteistöt

Kasvun Roihun (nykyisin Innovestor Ignite) hankinta vuonna 2018 oli merkittävä käännekohta ainutlaatuisen kasvuyritysekosysteemimme laajentamisessa. Hankinnan myötä pystyimme tarjoamaan kasvu- ja innovaatio-ohjelmia kasvuyrityksille ja yhtiöille sekä järjestämään kattavan suomalaisten kasvuyritysten sparrausverkoston Kasvu Openin. Tiimiimme liittyi myös suuri ja innokas joukko uusia kollegoita Jyväskylästä.

Vuonna 2018 laajensimme sijoitustoimintaamme kaupallisiin kiinteistöihin. Lanseerasimme uudenlaisen kiinteistösijoitusmallin, jonka avulla kaupalliset kiinteistöt olivat nyt laajemman sijoittajajoukon saavutettavissa. Malli perustuu ennen kaikkea läpinäkyvyyteen, yhteisiin kannustimiin ja suoraan omistamiseen. Iloksemme nykyiset ja uudet sijoittajamme ottivat konseptin innolla vastaan.

2020 – Teknologiarahasto ja Covid-19

Kolmas pääomarahastomme syntyi juuri ennen Covid-19 -pandemiaa maaliskuussa 2020. Maailman eristäytyessä, keskityimme portfolio-yritystemme tukemiseen. Pandemia vauhditti monien kohdeyhtiöidemme kasvua erityisesti ruoan verkkokaupan sekä tietyillä lääkekehityksen ja terveysteknologioden aloilla. Myös kiinteistökohteemme pärjäsivät hyvin olosuhteista huolimatta.

Pandemia-aika oli myös hyvä hetki pysähtyä pohtimaan tähänastista matkaamme. Mikä saa meidät tulemaan töihin, tai avamaamaan MS Teamsin, päivittäin? Oli virkistävää ottaa tauko päivittäisestä puurtamisesta ja pohtia oikeasti tärkeitä asioita. Selvisimme pandemiasta monella tapaa vahvempina.

MISSIOMME

Make Good Money

Vuonna 2021 aloimme kiteyttää yrityksemme arvoja. Ole aito, oma itsesi. Ajattele isosti, toimi vastuullisesti. Haasta normeja. Paiski töitä, nauti matkasta.

Toivomme näiden arvojen heijastuvan vahvasti Innovestorin DNA:han ja kulttuuriin, jota pyrimme rakentamaan. On myös tärkeätä, että perustajat, sijoittajat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät ymmärtävät mistä tulemme.

Näemme pohjoismaisissa alkuvaiheen teknologia- sekä lääketiede- ja terveysalan kasvuyrityksissä rajattomasti potentiaalia. Samalla toimivat kaupalliset kiinteistöt ovat yritysten ja yhteisöjen toiminnan perusta.

Uusien innovaatioiden avulla kasvuyritykset lisäävät tuottavuutta, luovat työpaikkoja ja edistävät yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia. Ne myös kehittävät kestäviä ratkaisuja ja edistävät vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä. Missiomme on tukea kasvuyrityksiä pääomalla ja kompetenssilla.

Sijoitustoimintaan ja pääomien hallintaan liittyy suuri vastuu. Tällä tarkoitamme ensisijassa tavoiteltuihin sijoitustuottoihin pääsemistä, mutta myös sijoitustoimintamme laajempaa vaikutusta yhteiskuntaan. Tekemämme päätökset luovat kestävämmän ja valoisamman tulevaisuuden meille ja tuleville sukupolville. Missiomme on tehdä hyvää rahaa.