Parkkisähkö tuo sähköautojen latauspisteet kiinteistöihin

Parkkisähkö Oy on suomalainen, sähköautojen latausjärjestelmiin erikoistunut kasvuyhtiö. Pyysimme aitiopaikalta sähköautoilun yleistymistä seuraavan yhtiön perustaja Heikki Suonsivua avaamaan Parkkisähkön innovaation taustoja.

Miksi Parkkisähkö on perustettu?

Parkkisähkö perustettiin 3,5 vuotta sitten ratkaisemaan sähköautojen lataukseen liittyvät ongelmat kiinteistöissä. Noin puolet ihmisistä asuu kerrostaloissa, ja käy töissä toimistokiinteistöissä, joten on aivan olennaista että sähköauton lataus onnistuu kerrostalon ja työpaikkakiinteistön pysäköintipaikalla. Kiinteistöjen suurille pysäköintipaikoille ei yhtiön perustamisaikaan kukaan miettinyt ratkaisuja, ja vielä nytkin kansainvälisesti on koettu sähköautojen lataus kiinteistöissä suureksi ongelmaksi. Pari viikkoa sitten kansainvälinen alan asiantuntijaorganisaatio totesi etteivät he ole ennen Parkkisähköä nähneet yhtäkään toimivaa ratkaisua – nyt näkivät.  Parkkisähkö on keskittynyt kiinteistöratkaisuun ja on käyttänyt ratkaisun kehittämiseen ja hiomiseen kolme vuotta ja yli 2M€ rahaa, eikä Parkkisähköä syyttä ole valittu mm. kiinteistöalan startupiksi. Asiakkaamme ovat kiittäneet tästä erityisesti jatkotilauksilla.

Miten Parkkisähkön ratkaisu erottuu muista latausratkaisuista?

Parkkisähkön ratkaisussa on useita eroja perinteiseen. Uskomme, että sähköautot leviävät markkinoilla hyvin nopeasti,  jolloin perinteinen “yksi kerrallaan”- ratkaisu ei toimi, vaan pysäköintialueita pitää ajatella kokonaisuutena, ja ottaa huomioon kaikki tekijät, kuten kiinteistön sähkökapasiteetti, kaapelointi, kiinteistön hallinto, pysäköijät ja kiinteistön arvovaikutukset.

Parkkisähkön ratkaisussa kaapelointi ja latauslaitteet on eroteltu, koska ne ovat luonteeltaan selkeästi erilaisia: Kaapelointi on pitkäaikainen investointi, ja latauslaitteet ovat luonteeltaan nopeasti kehittyviä ja niihin liittyvät tarpeet ovat hyvin erilaisia. Näin ollen Parkkisähkö kehitti kaapelointiin kokonaisratkaisun, johon liittyy kaapelointiratkaisu, pikaliitin johon latauslaitteet voi kiinnittää minuutissa ilman sähkötöitä, ja joka on hyvin edullinen ja skaalautuva.

Kaapelointiratkaisu on niin kustannustehokas, että sillä kiinteistön kaikki paikat voidaan tehdä sähköautovalmiiksi pikkurahalla, mikä nostaa kiinteistön arvoa, ja silti mahdollistaa suuret tehot. Kaapelointiratkaisun erityispiirteenä on myös mahdollisuus käyttää olemassaolevaa kaapelointia. Latauslaitteet, joiden tehot ja tekniikka riippuvat käyttäjästä, sen sijaan tarjotaan kuukausisopimuksella siten, että loppukäyttäjä saa itse valita omiin käyttötarkoituksiin parhaiten sopivan laitteen. Tällöin kiinteistö ei ole lukittuna tiettyyn tekniseen ratkaisuun, vaan polttomoottoriautoilija voi ottaa perinteisen lämpötolpan, mukavuutta haluava valitsee kaapelillisen peruslaitteen, ja taksiautoilija valitsee 22kW tehokkaan laturin. Kiinteistölle ratkaisu on myös helppo, koska kaikki hoidetaan palveluna.

Miten Parkkisähkö pärjää kun kilpailu kiristyy ja markkinoille tulee uusia pelureita?

Parkkisähkön järjestelmän tärkeimmät edut ovat kustannustehokkuus, skaalautuvuus suuriinkin toteutuksiin, käyttäjän mahdollisuus valita itselleen sopiva laite, teknologiariippumattomuus, nopeat muutokset, huollon yksinkertaisuus, sekä helppous niin käyttäjälle kuin kiinteistöllekkin. Kotimaassa Parkkisähköllä on myös etuna mahdollisuus tarjota perinteinen lämpötolppa samaan järjestelmään, ja vaihtaa se sitten latauslaitteeseen kun autoilija hankkii sähköllä kulkevan ajoneuvon.

Järjestelmässä on myös paljon kiinteistöalalla hyödyllisiä teknisiä ratkaisuja, jotka merkittävästi alentavat kiinteistön kustannuksia, nopeuttavat käyttöönottoa ja toimituksia. Huomioimalla kiinteistön sähkönkulutuksen voidaan kiinteistön sähköliittymän laajennukset välttää kokonaan tai siirtää ne pitkälle tulevaisuuteen. Kustannuksia voidaan säätää käyttämällä sähköä älykkäästi, ja päästöjä voidaan vähentää ohjaamalla latausta sähköverkon päästötilanteen mukaan.

Parkkisähkölle moni kansainvälinen toimija on todellisuudessa kumppani. Useimmilla nykyisillä toimijoilla ei ole vastaavaa toiminnallisuutta tarjoavaa tuotekokonaisuutta, ja Parkkisähkö antaa kenelle tahansa alan toimijalle merkittävän kilpailuedun nopeasti kasvavassa markkinassa. Parkkisähkön toimintatapa on partnerimallinen, ja tarkasti mietitty nimenomaan nopeaa kasvua silmällä pitäen niin laitteiden kuin ohjelmistojenkin osalta.

Parkkisähköllä on 11 patenttihakemusta sekä useita malli- ja tavaramerkkisuojia.

Miten näette sähköautomarkkinan kasvun lähitulevaisuudessa?

Koko maailman autokanta on noin miljardi autoa, ja Parkkisähkön tuote soveltuu käytännössä kaikille markkinoille.  Nopea kasvu on jo alkanut joissain maissa, ja 2-3 vuoden kuluessa käytännössä kaikilla markkinoilla. Parkkisähkön kannalta nopeaan kasvuun päästään jo varhaisessa vaiheessa, koska kiinteistönomistajat tarvitsevat ratkaisun nyt, jotta nopeaan kasvuun ollaan valmiita kun tämä tapahtuu.

Markkina myös etenee ensimmäiseksi uudemmissa kiinteistöissä, mikä nopeuttaa pysäköintialueiden lataustarpeiden kasvua. Vaikka Suomessa ladattavien autojen osuus on vain 0,2%, autokannasta, jo nyt nähdään Helsingissä kiinteistöissä 10% markkinaosuutta sähköautoilla. Euroopan markkina puolestaan on kokonaisuudessaan noin 200M autoa.

Parkkisähkö tällä hetkellä – missä mennään?

Parkkisähkön myyntipipeline on jo tässä vaiheessa syksyä ylittämässä tälle vuodelle asetetut tavoitteet, ja näillä näkymin 2018 tulee ylittämään alkuperäiset arviot. 

Parkkisähkön tuotetta on esitelty alan tapahtumissa, mukaanlukien alan tärkeimmissä Eurooppalaisissa tapahtumissa eMOVE360 ja EVS30. Ensimmäiset vientikaupat toimitetaan vielä tänä talvena. Organisaatiota on vahvistettu kasvua silmälläpitäen, ja edelleenkin rekrytoidaan niin myynnin, markkinoinnin kuin tuotekehityksenkin osaajia. Parkkisähkö on myös mukana useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa on mukana Eurooppalaisia omien alojensa johtavia toimijoita.

Henkilöstömme fiilis on, että tällä hetkellä markkinan kasvu on alkanut ja kysyntä räjähtämässä. Nyt pitääkin keskittyä myynnin, markkinoinnin ja toimituslogistiikan tarpeisiin. Eräs merkittävä vaikuttaja totesi kesällä että “suurin ongelmanne tulee olemaan se, että kahden vuoden kuluttua kaikki haluavat tuotetteenne, pystyttekö toimittamaan?”

Parkkisähkö tarjoaa sijoittajille mahdollisuutta päästä hyötymään kovaa kasvavasta sähköautomarkkinasta. Yhtiön rahoituskierros päättyy perjantaina 3.11. Tutustu osakeantimateriaaleihin kirjautumalla Innovestorin palveluun.