Kansainvälisesti arvostettu Excellent-tason BREEAM sertifikaatti Innovestor Real Estate:n kohteelle 

Innovestor Real Estate:n kohde Vantaan Varistossa on saanut arvostetun Excellent-tason BREEAM In-Use ympäristösertifikaatin. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on johtava maailmanlaajuinen kestävän rakentamisen arviointimenetelmä, joka tarjoaa kattavan kehyksen erilaisille rakennuksille. Se arvioi kiinteistön ympäristömyönteisiä ratkaisuja useiden eri kriteerien kautta kuten energiankäyttö, vesi, liikenne, päästöt sekä terveys ja hyvinvointi.  

Variston kohteen arvioinnissa pisteitä nostivat erityisesti maalämmön käyttö, kiinteistön energiatehokkuus (energialuokka A) sekä pihalle asennetut sähköautonlatauspisteet. Lisäksi kiinteistön muuntojoustavuus ja säätömahdollisuudet valaistuksessa, lämmityksessä, jäähdytyksessä sekä vesikalusteissa vaikuttivat positiivisesti pisteisiin. 

Kiinteistön vastuullisuuden todistaminen BREEAM In-Use ympäristösertifikaatin avulla mahdollistaa vihreän rahoituksen saamisen yhdessä muiden vastuullisuustekijöiden kanssa. Vuokralaisillemme Puuilolle, SAKA:lle ja Hiekka Beach:ille ympäristösertifikaatti tarjoaa myös mahdollisuuden osoittaa heidän sitoutumistaan vastuullisuuteen sijoittumalla ympäristösertifioituun kiinteistöön. Variston kohde on Innovestor Real Estate:n toiseksi uusin hankinta, ja sen saavutus Excellent-tason BREEAM In-Use -sertifikaatissa on todiste sitoutumisestamme pienentää kiinteistöomaisuutemme hiilijalanjälkeä sekä edistää kohteidemme vastuullisuutta monipuolisesti.

Lue lisää BREEAM In-Use ympäristösertifikaatista: https://bregroup.com/products/breeam/