Innovestorin Life Science -rahasto keräsi 90 miljoonan euron pääoman kokeneilta eurooppalaisilta sijoittajilta

Young Biologist Using a Microscope in the Laboratory

Mediatiedote, julkaisuvapaa 2.2.2023 klo 9:00

Innovestorin terveystieteisiin sijoittava Life Science -rahasto on kerännyt viimeisessä sulkeutumisessaan n. 90 miljoonan pääoman. Rahasto on valmis merkittäviin investointeihin Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa, yhteistyössä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Rahaston uudeksi partneriksi on nimitetty Marko Kuisma, joka tuo rahastoon vahvaa digitaalisen terveysalan osaamista.

”Rahastomme sai todella lämpimän vastaanoton kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Pääsimme nopeasti konkreettiseen yhteistyöhön ja yhteisiin sijoituksiin kokeneimpien terveysalan ammattisijoittajien kanssa. Vahva luottamuksen osoitus oli myös se, että Euroopan Investointirahasto (European Investment Fund) lähti mukaan ankkurisijoittajaksi Tesin rinnalle”, kiittää ILS:n partneri Pekka Simula.

Pohjoismaat eri elinkaaren vaiheissa

ILS on jo tehnyt ensimmäisen merkittävän sijoituksensa Suomessa ja saanut jalansijaa Tanskan biotieteiden ja digitaalisen terveydenhuollon markkinoilla. Mielenkiinto kohdistuu myös Norjaan, joka on monella tapaa vielä ’nukkuva jättiläinen’. ILS teki ensimmäisen sijoituksensa norjalaiseen huippututkimukseen perustuvaan yhtiöön vuoden 2022 lopussa vahvan ruotsalais-tanskalaisen syndikaatin kanssa.

“Tanska on kypsä markkina, jossa on runsaasti tunnettuja, kansainvälisiä life science-, teknologia- ja IT-yrityksiä sekä kukoistava startup-yhteisö. Asiantuntemuksen taso sekä nopeaan tahtiin lisääntyvät digitaaliset terveysratkaisut tekevät Tanskasta meille ilmeisen kohdealueen. Kilpailu parhaista alkuvaiheen startupeista on kovaa, mutta meillä on erityisosaamisemme: vahva tausta terveystieteistä, yrittäjyydestä ja akateemisten innovaatioiden kehittämisestä. Toisaalta yhteistyö alan kokeneimpien kansainvälisten sijoittajien kanssa on tärkeää, jotta voimme rakentaa globaalisti kilpailukykyisiä yrityksiä”, Simula kertoo.

Norjassa, samoin kuin Suomessa, tavoitteena on hyödyntää vahvaa akateemista tutkimusta ja sen tuottamia innovaatioita ja startup-yrityksiä. Norjassa terveystieteet nähdään tulevaisuuden merkittävänä vientituotteena.

”Pitkä kokemuksemme tiedepohjaisten startup-yritysten synnyttämisestä on suuri etu myös Norjassa. Olemme erityisen kiinnostuneita alkuvaiheen lääkekehitys- ja digitaalisen terveydenhuollon yrityksistä. Pohjoismaiset life science -startupit ovat kansainvälisessä vertailussa selvästi alirahoitettuja suhteessa tieteellisen tutkimuksen laatuun ja määrään, ja epäsuhta on kaikkein suurin Suomessa ja Norjassa ”, toteaa ILS:n partneri, neurobiologian dosentti Milla Koistinaho.

Tiimin uusi partneri Marko Kuisma tuo vahvaa digitaalisen terveysalan osaamista

Vuoden 2022 lopussa ILS:n tiimi vahvistui uudella partnerilla. Marko Kuismalla on yli 15 vuoden kokemus terveysteknologian kasvuyrityksistä ja terveysalan digitalisaatiosta. Koronapandemia ravisti alan heräämään digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Koko terveydenhuolto on resurssipulan ja kasvavien kustannusten ajamana murroksessa, jossa tarvitsemme ja näemme uusia innovaatioita kiihtyvällä vauhdilla. Suomen hyvä infrastruktuuri ja kansalaisten korkea digiosaaminen auttaa meitä uusien innovaatioiden kehityksessä ja käyttöönotossa. Vastaava tilanne on myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa, joissa on paljon lupaavia, ketteriä toimijoita”, Kuisma taustoittaa.

Innovestorille ja Suomelle Life Science -rahasto on strategisesti tärkeä. ”Suomessa on ollut merkittävä aukko terveysalan riskirahoituksessa. On upeaa, että pystymme parantamaan tilannetta rahastomme kautta ja auttaa nousevia terveysalan startup-yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään. Alan innovaatioilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus ja haluamme olla osaltamme luomassa parempaa tulevaisuutta.”, Innovestorin toimitusjohtaja Wilhelm Lindholm sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Heli Mehtätalo-Takala
Director, Marketing & Communications

heli.mehtatalo-takala@innovestor.fi
+358 50 402 6781

Mediakuvapankki

Innovestor on suomalainen, aikaisen vaiheen pääomasijoittamiseen ja kiinteistöihin keskittyvä sijoitusyhtiö. Tarjoamme myös corporate venturing palveluita. Neljän pääomarahastomme kokonaispääoma on yli €200M ja olemme yksi aktiivisimmista pääomasijoittajista pohjoismaissa. Missiomme on tehdä hyvää rahaa. www.innovestorgroup.com | LinkedIn | Twitter

Innovestorin Life Science rahasto on ensimmäinen terveystieteisiin keskittyvä rahasto Suomessa yli kymmeneen vuoteen. Siemen- ja varhaisen kasvuvaiheen yhtiöihin sijoituksia tekevää terveystieteiden pääomasijoitusrahastoa ei ole ollut lainkaan. Rahaston kokonaispääoma on €90M ja se sijoittaa Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja Baltiaan.