Hyviä kiinteistösijoituksia etsivän pääoman määrä on edelleen valtava

Markkina vuonna 2021

Suomen talous on selvinnyt toistaiseksi koronakriisistä suhteellisen hyvin. Nordea ennustaa Suomen talouden kasvavan noin 3% vuonna 2021, jolloin pandemiaa edeltänyt BKT:n taso saavutettaisiin jo tänä vuonna. Kaupallisten kiinteistöjen markkina oli sinnikäs huolimatta vaikeasta vuodesta 2020, ja kiinnostus kaupallisia kiinteistöjä kohtaan oli hyvin suurta.

Pandemia ja siitä johtunut siirtyminen etätöihin haastoivat etenkin toimistokiinteistöjen kysyntää, mutta viime vuonna niiden vuokrausaste Helsingissä ja muualla Suomessa pysyi erinomaisella tasolla – lähellä viimeisen viiden vuoden huippua.

“Matala korkotaso tekee kiinteistösijoittamisesta hyvin houkuttelevaa. Talouden nopea toipuminen koronasta on lisännyt myös ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostusta suomalaisiin kiinteistöihin. Suomessa tuottovaatimukset ovatkin kiristyneet lähemmäs Euroopan alhaisia tasoja. Toimistojen pitää joustaa, mutta hyville tiloille on käyttäjä- ja sijoittajakysyntää yli talouden syklien”, toteaa kiinteistösijoittamisesta vastaava partnerimme Tomi Asanti.

Pohjoismaissa ja Baltiassa tehtävien kaupallisten kiinteistöjen kokonaiskauppojen volyymi oli vuonna 2020 historiallista keskiarvoa vastaava 43,4 miljardia euroa. Ulkomaalaisten sijoittajien osuuden jatkuva kasvu Suomen kaupallisten kiinteistöjen markkinalla osoittaa markkinan kiinnostavuuden sekä tukee sen kasvua tulevaisuudessa. Suomen edelleen vahvat makrotaloudelliset näkymät sekä hyviä kiinteistösijoituksia etsivän pääoman suuri määrä viittaavat vahvaan vuoteen 2021 kaupallisten kiinteistöjen markkinalla.

Miksi kaupalliset kiinteistöt?

⊕ Kaupalliset kiinteistöt tarjoavat sijoittajalle omaisuusluokkana vahvaa kassavirtaa, hajautushyötyä sijoitusportfolioon sekä tehokasta suojaa inflaatiota vastaan.

⊕ Kaupallisten kiinteistöjen nettotuotto on keskimäärin asuinkiinteistöjä selvästi korkeampi ja vuokrasopimukset usein pidempiaikaisia, joten sijoittaja hyötyy asuntosijoittamiseen verrattuna korkeammasta ja vakaammasta kassavirrasta.

Vuodesta 2018 alkaen olemme sijoittaneet huolellisesti valittuihin kaupallisiin kiinteistöihin yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kiinteistöt sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa, ja kokonaistuottotavoitteemme niistä on yli 10% vuodessa. Tavoitteena on myös jakaa omistajille osinkoa yli 5% vuodessa*.

Miten? kanssasijoittaminen kaupallisiin kiinteistöihin

Institutionaaliset sijoittajat ovat viime vuosina tasaisesti lisänneet sijoitusallokaatiotaan kaupallisiin kiinteistöihin. Vuonna 2020 institutionaalisten sijoittajien tavoiteallokaatio kiinteistösijoituksiin oli yli 10% sijoitusportfoliosta. Kaupalliset kiinteistöt ovat perinteisesti kuitenkin olleet yksityisten sijoittajien ulottumattomissa.

Innovestorin kanssasijoitusmalli tuo sijoittajan ulottuville institutionaalisen tason kaupalliset kiinteistöt sekä poistaa sijoittajalta kiinteistösijoittamisen yleisimmät haittapuolet – sijoituksen suuren yksikkökoon ja epälikvidin luonteen sekä kiinteistöjen hallinnoinnin vaatimat resurssit.

”Innovestorin toiminnan ytimessä on kanssasijoittaminen (engl. co-investing), joka tarjoaa läpinäkyvästi yksityisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa institutionaalisen tason kiinteistöihin. Sijoittajan merkitsemät osakkeet ovat myös vapaasti luovutettavissa, mikä mahdollistaa jälkimarkkinakaupankäynnin”, kertoo Tomi Asanti.

Tälläkin hetkellä asiakkaamme voivat sijoittaa kanssamme hyvin tuottaviin kaupallisiin kiinteistöihin meneillään olevassa osakeannissa.

Vieraile sijoituspalvelualustallamme ja tutustu kohteisiin


*Tuottotavoitteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia kohteen tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Sijoittamiseen liittyy aina riski siitä, että tuottotavoitteet eivät täyty ja/tai sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman.