Suomeen ensimmäinen kanssasijoitusrahasto – Innovestor kerää yhteen enkelisijoittajia uudella tavalla

Pääomasijoitusyhtiö Innovestor lanseeraa uuden kanssasijoitusrahaston Suomeen yhdessä Business Finland Venture Capitalin kanssa. Tämä 30 miljoonan euron kanssasijoitusrahasto tekee sijoituksia suomalaisiin siemenvaiheen yrityksiin yhdessä enkelisijoittajaryhmien kanssa. Kansainvälisesti tarkasteltuna kanssasijoitusrahastot ovat pystyneet kasvattamaan aikaisen vaiheen sijoitusten kokoa merkittävästi.

Kanssasijoitusrahasto tekee sijoituksia yhdessä enkelisijoittajien kanssa. Vähintään kolmen enkelisijoittajan muodostamat ryhmät voivat tehdä sijoitusesityksiä Innovestorin hallinnoimalle kanssasijoitusrahastolle, joka arvioinnin kautta valitsee rahastolle sopivat sijoituskohteet. Rahaston ensisijoitukset kohdeyrityksiin vaihtelevat 50 000 eurosta aina 300 000 euroon. Ensisijoituskierroksella rahasto ja enkelisijoittajaryhmä sijoittavat yhtä paljon pääomaa. Yhteissijoitukset kasvattavat kohdeyritysten saamaa rahoitusta merkittävästi, mikä tarjoaa paremmat mahdollisuudet kasvun luomiseen jo yrityksen varhaisessa vaiheessa.  

“Kanssasijoitusrahasto on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja se avaa merkittäviä mahdollisuuksia sekä startupeille että enkelisijoittajille. Aikaisemmin itsenäisesti toimineet enkelit pääsevät rahaston avulla mukaan entistä mielenkiintoisempiin sijoitusmahdollisuuksiin suuremmilla sijoitussummilla. Startupeille uusi rahasto taas mahdollistaa suurempien rahoituskierroksen rakentamisen nopeammin, mikä tukee tärkeää kasvua alkuvaiheessa”, kertoo Innovestorin toimitusjohtaja Wilhelm Lindholm“Erityisesti nykyisessä markkinassa, jossa rahoitukselle on kovaa kysyntää, kanssasijoitusrahaston kaltainen uusi sijoitustapa tulee juuri oikeaan aikaan. Uuden rahaston avulla pystymme helpottamaan laajasti suomalaisten startupien alkuvaiheen rahoitusta.”

Kanssasijoitusrahaston tavoitteena on sijoittaa noin sataan suomalaiseen siemenvaiheen yritykseen. Rahasto voi tehdä laaja-alaisesti sijoituksia eri toimialan yrityksiin, mutta sijoituskohteissa painottuvat vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä edistävät yritykset. 

”Aikaisen vaiheen startupit ja tiedepohjaiset yritykset ovat avainasemassa kestävämmän maailman rakentamisessa, mikä on meille tärkeää. Kanssasijoitusrahaston myötä voimme koota yhteen myös yhä monipuolisemman joukon osaavia enkelisijoittajia tukemaan näiden yritysten kasvua”, Lindholm kertoo.

Innovestor toimii kanssasijoitusrahaston hallinnointiyhtiönä ja vastaa rahaston salkunhoidosta, riskien hallinnasta sekä raportoinnista. Kanssasijoitusrahastoon on koottu Innovestorista kokenut tiimi, jolla on vuosikymmenien menestyksekäs tausta aikaisen vaiheen sijoittamisesta. Rahaston partnereina toimivat Hannu Jungman, Janne Juhola ja Petri Laine. 

”Kanssasijoitusrahasto monipuolistaa entisestään pääomatarjontaa alkaville yrityksille Suomessa ja tukee sen kohdeyritysten liiketoiminnan kasvua yhdessä enkelisijoittajien kanssa. Enkelisijoittajien merkitys suomalaisille startupeille on merkittävä ja rahasto osaltaan edistää enkeleiden sijoitustoiminnan kehittymistä. Olemme tyytyväisiä, että saimme Innovestorin hallinnoimaan rahastoa. Innovestorilla on laaja kokemus alkavan vaiheen sijoitustoiminnasta ja yhteissijoituksista enkelisijoittajien kanssa mahdollistaen rahaston menestyksekkään toiminnan”, kertoo Business Finland Venture Capitalin Petri Serenius.

Suomen enkelisijoittajayhdistys FiBAN on aktiivisesti mukana edistämässä kanssasijoitusrahastoon sopivien sijoittajaryhmien muodostumista. 

”Meillä FiBANissa on 670 jäsentä, joiden yhteenlasketut pääomasijoitukset ylittävät jo 400 miljoonan euron. Yrityksiä, jotka ovat saaneet rahoitusta, on noin 1700 ja satoja uusia tulee vuosittain, joten löydämme varmasti kanssasijoitusrahastoon sopivia kohteita,” sanoo FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.

Press Release in English.

Lisätietoa sekä sijoitusehdotukset osoitteeseen:

kanssasijoitusrahasto.fi

Innovestor on suomalainen aikaiseen vaiheen pääomasijoittamiseen ja kaupallisiin kiinteistöihin keskittyvä sijoitusyhtiö. Tarjoamme myös corporate venturing palveluita. Hallinnoimiemme pääomarahastojen kokonaispääoma on yli € 250 miljoonaa ja olemme yksi aktiivisimmista venture capital –sijoittajista Pohjoismaissa. Missiomme on tehdä hyvää rahaa. Innovestorgroup.com

Business Finland Venture Capital Oy (BFVC) edistää yhteistyössä venture capital -pääomarahastojen ja businessenkeleiden kanssa alkavan vaiheen yritysten liiketoimintaa ja venture capital -markkinan kehittymistä Suomessa. BFVC on sijoittanut 17 rahastoon, joiden yhteenlasketut pääomat ovat noin € 320 miljoonaa, rahastot ovat tehneet sijoituksia yli 340 yritykseen. BFVC on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. 

businessfinland.vc/

Kanssasijoitusrahasto, yhteenveto: 

  1. Innovestor ja Business Finland Venture Capital yhteistyössä: Innovestor lanseeraa uuden, Suomen ensimmäisen kanssasijoitusrahaston yhdessä BFVC:n kanssa. BFVC on sijoittanut rahastoon koko pääoman, 30 miljoonan euroa. Innovestor vastaa rahaston hallinnoinnista, salkunhoidosta ja riskienhallinnasta sekä raportoinnista. Innovestorin kokenut tiimi omaa vuosikymmenien kokemuksen aikaisen vaiheen sijoittamisesta. 
  2. Yhteissijoitukset: Rahasto kerää yhteen enkelisijoittajat uudella tavalla. Vähintään kolmesta enkelisijoittajasta koostuvat ryhmät voivat tehdä sijoitusehdotuksia Innovestorin hallinnoimalle rahastolle, joka valitsee sopivat sijoituskohteet arvioinnin perusteella. Rahasto sijoittaa kohdeyrityksiin enkelisijoittajaryhmän sijoitusta vastaavan määrän uutta pääomaa, ensisijoitusten ollessa 50 000–300 000 euroa. 
  3. Laajat tavoitteet: Kanssasijoitusrahaston tavoitteena on sijoittaa noin sataan suomalaiseen siemenvaiheen yritykseen. Rahasto sijoittaa laajasti eri toimialoihin, mutta sijoituskohteissa painottuvat vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä edistävät yritykset.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:Heli Mehtätalo-Takala
Director, Marketing & Communications, Innovestor
heli.mehtatalo-takala@innovestor.fi
p. 050 402 6781