Kanssa­sijoitus­rahasto

Sijoitamme yhdessä enkelisijoittajien kanssa suomalaisiin siemenvaiheen yrityksiin

Yhdessä suuremmat kierroskoot

 • Kanssa­sijoitus­rahaston hyödyt
  • suuremmat sijoituskierrokset tarjoavat paremmat mahdollisuudet kasvun luomiseen jo yrityksen varhaisessa vaiheessa
  • pääomasijoitusrahaston mukaantulo varhaisessa vaiheessa kasvattaa menestymisen mahdollisuuksia
  • nopea ja helppo kohdeyrityksen juridinen tarkastus (legal due diligence)
  • tukea sijoituskohteen analysointiin, sijoitusdokumentaation laadintaan ja raportointiin
 • Kriteerit enkeli­sijoittaja­ryhmälle
  • vähintään kolme kohdeyritykselle uutta ja siitä riippumatonta enkelisijoittajaa, joista yksi toimii lead-enkelinä
  • kukin enkelisijoittajaryhmän jäsen sijoittaa vähintään 15 000 euroa
  • enkelisijoittajat tekevät sijoituksen joko yksityishenkilönä tai täysin omistamansa yhtiön kautta
  • enkelisijoittajaryhmän sijoitukset kohdeyritykseen ovat yhteensä vähintään 50 000 euroa
  • enkelisijoittajilla on kohdeyrityksen kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sen toimialalta
  • oman pääoman tai sen kaltainen sijoitus, esim. vaihtovelkakirjalaina
  • sijoituskierros mahdollistaa kohdeyrityksen toiminnan vähintään seuraavaksi 12 kuukaudeksi
 • Kriteerit kohde­yritykselle
  • yrityksen kotimaa on Suomi
  • yrityksen toiminnan aloittamisesta on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta
  • yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää
  • yrityksen liikevaihto ei ole ylittänyt 150 000 euroa sen toiminnan aikana millään tilikaudella vahvistettujen tilinpäätösten eikä viimeisen 12 kuukauden kirjanpitoajojen perusteella
  • yritys ei ole toisen yrityksen sidosyritys
  • yritys ei toimi seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, pornografia, tupakka, uhkapelit tai ihmisten kloonaus
 • Q&A
  • Voiko EAF-enkeli olla enkelisijoittajaryhmän jäsen? Kyllä.
  • Miten yrityksen ikä lasketaan? Yrityksen Kaupparekisteriin rekisteröinnistä on sijoitusehdotuksen jättöpäivänä kulunut vähemmän kuin viisi vuotta.
  • Mikä on rahaston sijoitusperiodi? Rahasto tekee ensisijoituksia vuoden 2027 loppuun ja siihen saakka etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita.

30 miljoonan euron kanssasijoitusrahasto tekee sijoituksia yhdessä enkelisijoittajaryhmien kanssa suomalaisiin siemenvaiheen yrityksiin. Rahaston ensisijoitukset kohdeyrityksiin vaihtelevat 50 000 eurosta 300 000 euroon.

Vähintään kolmen yhtiölle uuden enkelisijoittajan muodostama ryhmä voi tehdä sijoitusehdotuksen rahastolle, joka tekee sijoituspäätöksensä toimitetun materiaalin perusteella.

KUINKA KANSSASIJOITUS­RAHASTO TOIMII

1.

Lead-enkeli kokoaa enkelisijoittajaryhmän ja lähettää sijoitusehdotuksen rahastolle

2.

Kanssasijoitusrahaston tiimi auttaa enkelisijoittajaryhmää kohdeyrityksen analysoinnissa ja sijoitusdokumentaation laadinnassa

3.

Suurempi sijoitus ja pääomasijoitusrahaston mukanaolo parantaa kohdeyrityksen menestymisen mahdollisuuksia

4.

Enkelisijoittajat ovat aktiivisesti mukana kohdeyrityksen kehittämisessä ja raportoivat kehityksestä rahastolle yhdessä kohdeyrityksen kanssa

KUINKA KANSSASIJOITUS­RAHASTO TOIMII

1.

Lead-enkeli kokoaa enkelisijoittajaryhmän ja lähettää sijoitusehdotuksen rahastolle

2.

Kanssasijoitusrahaston tiimi auttaa enkelisijoittajaryhmää kohdeyrityksen analysoinnissa ja sijoitusdokumentaation laadinnassa

3.

Suurempi sijoitus ja pääomasijoitusrahaston mukanaolo parantaa kohdeyrityksen menestymisen mahdollisuuksia

4.

Enkelisijoittajat ovat aktiivisesti mukana kohdeyrityksen kehittämisessä ja raportoivat kehityksestä rahastolle

SIJOITUSPROSESSI

Sijoitusehdotus

 

Enkelisijoittajaryhmässä tulee olla vähintään kolme yhtiölle uutta enkelisijoittajaa, joista yksi toimii sijoituskierroksella lead-enkelinä. Kunkin enkelisijoittajan tulee sijoittaa kohdeyhtiöön vähintään 15 000 euroa ja enkelisijoittajaryhmän sijoitusten tulee olla yhteensä vähintään 50 000 euroa. Kanssasijoitusrahasto voi maksaa lead-enkelille palkkion sijoitusehdotuksen valmistelusta sekä kohdeyrityksen seurannasta ja raportoinnista (1-2% rahaston sijoituksesta, max. 2 500 euroa).

Enkelisijoittaryhmä laatii vapaamuotoisen sijoitusehdotuksen kanssasijoitusrahastolle lead-enkelin johdolla. Kohdeyrityksen analyysin ja sijoitustietojen lisäksi sijoitusehdotus sisältää kuvauksen enkelisijoittajaryhmän jäsenten kokemuksesta kohdeyrityksen toimialalta ja miten jäsenet voisivat tukea kohdeyrityksen liiketoiminnan kehitystä. Esimerkki sijoitusehdotuksen sisällöstä löytyy seuraavan linkin takaa: Sijoitusehdotusmalli.

Kanssasijoitusrahasto on neuvotellut ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kohdeyritysten juridisen tarkastuksen (legal due diligence) toteuttamisesta. Mikäli enkelisijoittajaryhmä ei ole tarkastusta toteuttanut, hoitaa kanssasijoitusrahasto toimeksiannon.

Lue lisääSulje

Sijoituspäätös ja ehdot

Kanssasijoitusrahasto tekee sijoituksia suomalaisiin alle 5 vuotta vanhoihin siemenvaiheen yrityksiin. Rahasto tekee sijoituspäätöksensä enkelisijoittajien toimittaman materiaalin perusteella. Hallinnointiyhtiö arvioi mm. antaako sijoitusehdotus riittävän selvyyden kohdeyrityksen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja riskeistä sekä sitä, onko tehty analyysi toteutettu riittävässä laajuudessa ja laadukkaasti.

Kanssasijoitusrahasto pyytää tarvittaessa lisämateriaalia lead-enkeliltä. Kanssasijoitusrahasto tekee ensisijoituksensa kohdeyrityksiin samoin ehdoin kuin enkelisijoittajaryhmä ja rahaston sijoitus on enintään saman suuruinen kuin enkelisijoittajaryhmän sijoitus. Lisäksi kohdeyrityksen osakassopimuksen on tarjottava mm. normaali vähemmistösijoittajan suoja ja mahdollistaa hyvä hallinto kohdeyrityksessä. Hyviä esimerkkejä sijoitusdokumentaation tyypillisestä sisällöstä löytyy osoitteesta www.seriesseed.fi.

Rahaston tavoitteena on irtautua kohdeyrityksistä seitsemän vuoden aikana ensisijoituksesta.

Lue lisääSulje

Kohdeyrityksen hallinto ja raportointi

Kanssasijoitusrahaston hallinnointiyhtiön edustajat eivät toimi kohdeyrityksien hallituksessa, mutta rahastolla tulee olla oikeus saada kohdeyritysten hallituksen kokousten materiaalit ja muu sovittava raportointi. Kanssasijoitusrahaston toiveena on, että vähintään yksi enkelisijoittajista toimii kohdeyhtiön hallituksessa.

Sijoituksen jälkeen myös enkelisijoittajaryhmä raportoi kohdeyrityksen kehityksestä kanssasijoitusrahastolle ja antaa arvionsa kohdeyrityksen arvostuksesta. Kanssasijoitusrahasto tukee bisnesenkeliryhmiä kohdeyrityksien raportoinnissa.

Lue lisääSulje

SIJOITUSPROSESSI

Sijoitus­ehdotus

Enkelisijoittajaryhmässä tulee olla vähintään kolme yhtiölle uutta enkelisijoittajaa, joista yksi toimii sijoituskierroksella lead-enkelinä. Kunkin enkelisijoittajan tulee sijoittaa kohdeyhtiöön vähintään 15 000 euroa ja enkelisijoittajaryhmän sijoitusten tulee olla yhteensä vähintään 50 000 euroa.

Enkelisijoittaryhmä laatii vapaamuotoisen sijoitusehdotuksen kanssasijoitusrahastolle lead-enkelin johdolla. Kohdeyrityksen analyysin ja sijoitustietojen lisäksi sijoitusehdotus sisältää kuvauksen enkelisijoittajaryhmän jäsenten kokemuksesta kohdeyrityksen toimialalta ja miten jäsenet voisivat tukea kohdeyrityksen liiketoiminnan kehitystä. Esimerkki sijoitusehdotuksen sisällöstä löytyy seuraavan linkin takaa: Sijoitusehdotusmalli.

Rahasto voi maksaa lead-enkelille palkkion sijoitusehdotuksen valmistelusta ja raportoinnista.

Kanssasijoitusrahasto on neuvotellut ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kohdeyritysten juridisen tarkastuksen (legal due diligence) toteuttamisesta. Mikäli enkelisijoittajaryhmä ei ole tarkastusta toteuttanut, hoitaa kanssasijoitusrahasto toimeksiannon.

Sijoitus­päätös ja ehdot

Kanssasijoitusrahasto tekee sijoituksia suomalaisiin alle 5 vuotta vanhoihin siemenvaiheen yrityksiin. Rahasto tekee sijoituspäätöksensä enkelisijoittajien toimittaman materiaalin perusteella. Hallinnointiyhtiö arvioi mm. antaako sijoitusehdotus riittävän selvyyden kohdeyrityksen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja riskeistä sekä sitä, onko tehty analyysi toteutettu riittävässä laajuudessa ja laadukkaasti.

Kanssasijoitusrahasto pyytää tarvittaessa lisämateriaalia lead-enkeliltä. Kanssasijoitusrahasto tekee ensisijoituksensa kohdeyrityksiin samoin ehdoin kuin enkelisijoittajaryhmä ja rahaston sijoitus on enintään saman suuruinen kuin enkelisijoittajaryhmän sijoitus. Lisäksi kohdeyrityksen osakassopimuksen on tarjottava mm. normaali vähemmistösijoittajan suoja ja mahdollistaa hyvä hallinto kohdeyrityksessä. Hyviä esimerkkejä sijoitusdokumentaation tyypillisestä sisällöstä löytyy osoitteesta www.seriesseed.fi.

Rahaston tavoitteena on irtautua kohdeyrityksistä seitsemän vuoden aikana ensisijoituksesta.

Kohde­yrityksen hallinto ja raportointi

Kanssasijoitusrahaston hallinnointiyhtiön edustajat eivät toimi kohdeyrityksien hallituksessa, mutta rahastolla tulee olla oikeus saada kohdeyritysten hallituksen kokousten materiaalit ja muu sovittava raportointi. Kanssasijoitusrahaston toiveena on, että vähintään yksi enkelisijoittajista toimii kohdeyhtiön hallituksessa.

Sijoituksen jälkeen myös enkelisijoittajaryhmä raportoi kohdeyrityksen kehityksestä kanssasijoitusrahastolle ja antaa arvionsa kohdeyrityksen arvostuksesta. Kanssasijoitusrahasto tukee bisnesenkeliryhmiä kohdeyrityksien raportoinnissa.

Rahasto voi olla mukana myös myöhemmissä rahoituskierroksissa.

INNOVESTOR

Innovestor on suomalainen aikaiseen vaiheen pääomasijoittamiseen ja kaupallisiin kiinteistöihin keskittyvä sijoitusyhtiö. Tarjoamme myös corporate venturing palveluita.

Hallinnoimiemme pääomarahastojen kokonaispääoma on yli €250 miljoonaa ja olemme yksi aktiivisimmista pääomasijoittajista Pohjoismaissa.

Innovestor ja Business Finland Venture Capital (BFVC) toimivat yhteistyössä Kanssasijoitusrahaston osalta. Innovestor vastaa rahaston hallinnoinnista, BFVC on sijoittanut rahaston koko pääoman.

Haluatko kuulla lisää? 

Tilaa uutiskirjeemme tai seuraa meitä LinkedIn:ssä