Asiakkaiden luokittelu­kriteerit

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS

B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS

1     Yhteisöt

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (ks. loppuviite 1) ja siihen rinnastettava ulkomainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö:

2     Suuryritys

Täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

3     Valtio ja sen yksiköt

4     Keskuspankit

5     Yhteisösijoittajat

Pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen.

6     Asiakkaan oman hakemuksen perusteella

Sijoituspalveluyritys on arvioinut, että asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit.

Mikäli asiakkaan hakemus hyväksytään, Innovestor ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti, ettei asiakas kuulu kaikkien sijoituspalvelulain menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin.

Asiakas vahvistaa Innovestorin ilmoituksen saatuaan Innovestorille kirjallisesti olevansa tietoinen menettelytapasäännösten suojan ja korvausrahastosuojan menettämisestä.

C. HYVÄKSYTTÄVÄ VASTAPUOLI

1     Yhteisöt

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (ks. loppuviite 1) ja siihen rinnastettava ulkomainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö:

2     Suuryritys

Täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

ja antaa nimenomaisen suostumuksensa tulla kohdelluksi hyväksyttävänä vastapuolena.