Ehdot ja tietosuoja­käytänteemme

Tältä sivulta löydät tietoa Innovestorin palveluista, sopimusehdoista, tietosuojakäytänteistämme ja politiikoista.

Innovestorin sijoituspalvelut

Innovestor Oy on sijoituspalveluyritys, jolla on toimilupa toimeksiantojen välittämiseen, toimeksiantojen toteuttamiseen ja liikkeeseenlaskujen järjestämiseen sekä sijoituspalvelulain mukaisten oheispalveluiden tarjoamiseen.

Innovestorin toimipaikka sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 46 C, 00100 Helsinki. Innovestorin sijoituspalvelulain mukaista toimintaa valvoo ja toimilupaviranomaisena toimii Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin (09) 183 51 (vaihde). Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

Sijoituspalveluihimme liittyvää tietoa löydät alle kokoamistamme dokumenteista:

Innovestorin rahastot

Innovestor Ventures Oy ja Innovestor Life Science Oy ovat rekisteröityneitä vaihtoehtorahastojen hoitajia, joiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Löydät tietoa hallinnoimistamme pääomarahastoista täältä.

Noudatamme kohdeyritystemme arvonmäärityksessä kansainvälistä ”Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” -ohjeistusta (IPEVG) ja sijoittajaraportointimme perustuu Invest Europe -järestön ohjeisiin. Raportoimme sijoittajillemme neljännesvuosittain rahastojemme arvonkehityksestä, mukaan luettuna kohdeyritysten tärkeimmät tapahtumat.

Innovestorin tietosuojakäytäntö ja evästeet

Innovestor on sitoutunut huolehtimaan palveluiden tarjoamiseksi käsiteltyjen henkilötietojen tietosuojasta ja -turvasta. Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevien tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Selosteen löydät täältä . Kerromme tietosujaselosteessa tarkemmin muun muassa käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyperusteista ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä rekisteröidyn oikeuksista, kuten oikeudesta päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeudesta.

Whistleblowing

Kehotamme ilmoittamaan meille kirjallisesti kaikista väärinkäytöksistä (esim. rahanpesu, lahjonta, korruptio, syrjintä tai häirintä). Ota yhteyttä keneen tahansa tiimin jäsenistä tai osoitteella compliance@innovestor.fi, jolloin Anna Bernitz lukee viestisi ja käsittelee sitä luottamuksellisesti. Voit pysyä nimettömänä ottamalla meihin yhteyttä nimettömästä sähköpostiosoitteesta / olla paljastamatta nimeäsi. Jos päätät pysyä nimettömänä, huomaathan, että emme voi ottaa sinuun yhteyttä lisätutkimuksia tai apua varten käsillä olevassa asiassa.

Innovestorin jäsenyyksistä ja verkostoista

FVCA
Innovestor on Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) jäsen ja noudatamme yhdistyksen suosituksia läpinäkyvyyden edistämiseksi riskipääoma- ja pääomasijoitusalalla. Yhdistyksen suositukset löydät täältä.

UNPRI
Innovestor on sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita toimiessaan rahastonhoitajana. Löydät tietoa periaatteista täältä.