EEE Innovations Oy valjastaa raskaan liikenteen ajoneuvot liikkuviksi liukkaussensoreiksi

EEE Innovations Oy on vuonna 2014 perustettu ohjelmistoyhtiö, jonka missiona on tehdä liikenteestä turvallisempaa sekä kustannustehokkaampaa raskaista ajoneuvoista kerättävän datan perusteella. VTT:llä jo yli kymmenen vuotta kehitetty ohjelmisto kykenee mm. analysoimaan tienpintojen liukkautta uudenlaisella tavalla, sekä opastamaan kuljettajaa taloudellisempaan ajoon.

”Vaikka tulemmekin markkinoille liukkaudentunnistuksen sekä ajo-opastinjärjestelmän kautta, kykenee ohjelmistomme myös erittäin moneen muuhun. Tälläkin hetkellä olemme mukana Euroopan Unionin projektissa, jossa ohjelmistomme avulla voidaan laskea todellinen ja toteutunut hiilijalanjälki tavarakohtaisella tasolla. Tämä tieto on uniikkia ja arvokasta.” Kommentoi EEE:n perustaja ja toimitusjohtaja Jarmo Leino.

Digitaalisen tiedon hyödyntäminen liikenteessä lisääntyy jatkuvasti. Älyliikenne-innovaatiot tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia edistää liikenteen energiatehokkuutta ja turvallisuutta. EEE:n ajo-opastinjärjestelmää on pilotoitu mm. Nesteen ja Transpointin kuorma-autoissa, sekä Helsingin, Jyväskylän ja Lahden joukkoliikenteessä, ja sen on todettu pystyvän vähentämään ajamisesta koituvia kustannuksia jopa 20%.

Tällä hetkellä yhtiöllä on meneillään noin 1.000 ajoneuvoa käsittävä hanke, johon osallistuvat mm. Helsingin bussiliikenne (operaattori), TechnoSmart (ajotietokonetoimittaja), Liikennevirasto sekä TraFi (datan käyttäjän / jakelijat).

”Operaattorit haluavat integroida järjestelmämme osaksi omaansa merkittävien kustannussäästöjen takia. Erilaiset navigaattori- ja karttapalveluntarjoajat, sekä esimerkiksi sääpalveluiden tarjoajat puolestaan ovat kiinnostuneita meistä, sillä liukkaudentunnistus nähdään kiinnostavana lisäpalveluna heidän nykyisiin palveluvalikoimiinsa.” Leino jatkaa

Yhtiön ratkaisu on täysin ohjelmistopohjainen, eli sen käyttöönotto toteutetaan ohjelmistopäivityksellä ajotietokoneeseen. Tämä mahdollistaa EEE:n ratkaisujen tehokkaan skaalaamisen myös yli rajojen. Liiketoimintamalli perustuu platform-logiikkaan, jossa 1) käyttäjiltä peritään kuukausittainen, ajoneuvokohtainen käyttömaksu, ja 2) kerätty data jalostetaan ja myydään eteenpäin.

Suomessa raskaita ajoneuvoja on 120.000, ja koko EU:n alueella yli 35 miljoonaa. EEE:n ratkaisu on asennettavissa myös henkilöautoihin ja itseohjautuviin ajoneuvoihin, mutta alkuvaiheessa raskaiden ajoneuvojen korkeampi käyttöaste sekä usein ennalta määritellyt reitit tuottavat säännöllisempää informaatiota. 

”Mitä tulee esimerkiksi tulevaisuuden itseohjautuviin ajoneuvoihin, niissä liukkauden tunnistaminen ja ennakointi on ensisijaisen tärkeää, eikä markkinoilla toistaiseksi ole toimivaa, kustannustehokasta ja yhtä kokonaisvaltaista ratkaisua tähän.” 

”Järjestelmämme pystyy paitsi reagoimaan kitkatason alenemiseen reaaliajassa, myöskin varoittamaan muita tienkäyttäjiä sekä informoimaan teiden kunnossapitäjiä. Lisäksi olemme mukana hankkeessa, jossa koulujen ja päiväkotien läheisyydessä liikennöivien bussien nopeuksia rajoitetaan lapsivilkkailla alueilla. Ohjelmistomme soveltuu myös tähän” Leino kiteyttää.

EEE Innovations Oy:n rahoituskierros käynnissä Innovestorin sijoittajapalvelussa. Tutustu osakeantimateriaaleihin.