Ledande co-investment -tjänst i Norden och Ryssland

Vi erbjuder en direkt investerings-
kanal till de mest lovande
tillväxtbolagen


Tillgång till förhandsgodkända
tillväxtbolag som analyserats
i enlighet med professionella
VC-standarder


Vi investerar i varje utvalt
tillväxtbolag tillsammans med
andra investerare


För investerare

Tillväxtrunda

Välj ett tillväxtbolag från vårt kontinuerliga utbud

Delta i en enskild investeringsrunda

Miniminvestering EUR 10,000

Inga övriga kostnader

Tillväxtportfölj

Definiera allokeringen och bygg en egen VC-portfölj

Delta automatiskt i investeringsrundor i tillväxtbolag som vi investerar i

Miniminvestering EUR 50,000

Inga övriga kostnader

Varför investera med oss?


Vi investerar själv i varje utvalt tillväxtbolag


Attraktivt investeringsinstrument med förväntad långsiktig årlig avkastning på c. 20% p.a.


Norden och Ryssland är ledande områden inom teknologi och innovationer


Adekvata villkor minoritetsaktieägareь


Direkt ägarskap utan mellanhänder eller -strukturerFör bolag

Kriterier

Ny teknologi eller innovation

Existerande produkt eller tjänst med proof-of-concept

Bolagets / grundarnas ursprung i Norden eller Ryssland

Internationell tillväxtplan

Såddstadie / A-runda

Investeringsrundan storlek EUR 0.5-2.0 miljoner i eget kapital / konvertibel

Investeringsprocess

Förberedelseperiod 4-8 veckor

Underteckning av tjänsteavtal (term sheet)

Syndikeringsperiod 4 veckor

Prissättning

Fast arvode för framgångsrika investeringsrundor

Arvode baserad på investeringsrundands storlek

Vi återinvesterar en del av arvodet

Why work with us?


Vi investerar i varje utvalt tillväxtbolag


Snabbt och flexibelt sätt att få tillgång till finansiering


Hanterligt och engagaret investorsyndikat


Standardvillkor baserat på marknadspraxis


Stöd med kontaker och nätverk efter investeringsrundan


Begränsad risk p.g.a. arvodet anknutet till investeringsrundans framgång