EEE Innovations Oy

Rahoituskierros päättynyt

Rahoituskierroksen koko:

0,8 M€


EEE Innovations Oy:n toiminta-ajatuksena on tehdä liikenteestä turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa raskaista ajoneuvoista kerättävän informaation perusteella. Yhtiön ratkaisu on ohjelmistopohjainen, eikä näin ollen vaadi lisälaitteiden asentamista suurimpaan osaan ajoneuvoista. Ohjelmisto kykenee mm. opastamaan kuljettajaa taloudellisempaan ajotapaan sekä tunnistamaan tienpinnan liukkauden reaaliaikaisesti.

Yhtiön ajo-opastinjärjestelmä pystyy ainoana järjestelmänä tunnistamaan nimenomaan kuljettajan vaikutuksen ajamisen taloudellisuuteen, huomioimalla myös kuljettajasta riippumattomat tekijät, kuten vallitsevan säätilan, ruuhkat sekä ajoneuvojen eroavaisuudet. Menetelmän avulla polttoaineen kulutusta on mahdollista pienentää jopa 20%. Innovatiivinen liukkaudentunnistusmenetelmä puolestaan havaitsee liukkaudet nykyisin käytettyjä menetelmiä tarkemmin sekä erittäin paljon edullisemmin.

Yhtiön visiona on luoda kaikista raskaan liikenteen ajoneuvoista liikkuvia liukkaussensoreita, ja jalostaa kerätystä informaatiosta arvokasta tietoa kaikkien tienkäyttäjien, teiden kunnossapito-operaattoreiden, viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja monien muiden hyödynnettäväksi.